REGLAMENT INTERN

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN I
NORMES DE FUNCIONAMENT.

 

Reglament acordat en la reunió de la Junta Directiva

celebrada el 4 d’agost 2017